Číslo projektu
2/0077/19
Doba riešenia projektu
01/2019
12/2021
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Projekt sa zameriava na identifikáciu nových pracovných požiadaviek v kontexte vývoja technologického a pracovného prostredia priemyslu 4.0. Zámerom projektu je prispieť k aktuálnemu toku informácií medzi subjektami systému vzdelávania a trhu práce, zohľadňujúc potrebu inovatívneho prístupu k obsahu vzdelávania podľa požiadaviek Koncepcie rozvoja inteligentného priemyslu. Metodologickým cieľom projektu  je špecifikácia nových pracovných požiadaviek v zmysle kľúčových pracovných kompetencií  podľa kvalifikačných stupňov Národného kvalifikačného rámca vo vybraných sektorových odvetviach. Táto špecifikácia je potrebná s ohľadom na formovanie stratégie rozvoja priemyslu 4.0 v Slovenskej republike.