Titulka
Rok Vydania
2020
Počet strán
47
Obsah

ISBN 978-92-846-6497-9 (printová verzia)
ISBN 978-92-846-6496-2 (online verzia)

Authori:
doc. Mgr. M.A. Martin KAHANEC, PhD.
M.A. Lucia KOVÁČOVÁ
Mgr. M.A. Zuzana  POLÁČKOVÁ, PhD.  
M.A. Mária  SEDLÁKOVÁ

Dňa 8. apríla oslavujeme Medzinárodný deň Rómov. Na Prognostickom ústave CSPV SAV si ho pripomíname čerstvo publikovanou štúdiou pre Európsky parlament o sociálnej a ekonomickej situácii rómskych komunít na Slovensku, do ktorej prípravy bola s kolegami z Central European Labour Studies Institute (CELSI) zapojená aj Zuzana Polačková z Prognostického ústavu CSPV SAV.

 


Publikácia