Doba riešenia projektu
01/2005
01/2007
Anotácia

Koordinátor: Univerzita v Terste, Taliansko

Zodpovedný riešiteľ za PÚ SAV: PhDr. Jana Gašparíková, PhD. - progjari@savba.sk

Počet spoluriešiteľských organizácií podľa krajín: 10

Projekt sa realizoval v rámci INTERREG - Taliansko, Slovinsko

 

ANOTÁCIA PROJEKTU:

Projekt bol realizovaný v rámci 4 fáz, v ktorých bolo zapojených mnoho expertov z rôznych krajín Európy. Išlo o dlhodobú spoluprácu pri projekte navrhnúť celý edukačný a výskumný profil novokoncipovanej medzinárodnej univerzity na hraniciach Talianska a Slovinska, ktorá by bola zameraná na nový výskumný a edukačný koncept, ktorý by pomohol rozvinúť nielen výskum v danej oblasti, ale aj na celom Balkáne. V prvom rade by sa mal klásť dôraz na ekonomické a humanitné vedy, ktoré by pomohli novým spôsobom podporiť stav výskumu a edukácie v oblasti. Momentálne je celý projekt v stave zahraničnej akreditácie.
Viac na: http://www.progettouniversitas.org