Číslo projektu
2/0117/15
Doba riešenia projektu
01/2015
12/2017
Vedúci projektu
Anotácia

Hlavným predmetom skúmania projektu je úloha ekonomických aktérov pri tvorbe a implementácii hospodárskych politík, previazanosť vzťahov medzi koordináciou ekonomických aktérov a procesmi demokratického rozhodovania, a dopady týchto vzťahov na  hospodárske politiky. Identifikácia a analýza týchto vzťahov bude skúmaná v širšom teoretickom rámci, ktorý prepojí teóriu variácií  kapitalizmu s teóriou variácií demokracií cez koncept korporativizmu a empirické skúmanie jeho podôb a miery v strednej Európe . Okrem analýzy tradičných oblastí hospodárskych politík sa projekt  pokúsi prepojiť tieto teoretické rámce cez  vysvetľovanie hospodárskych výstupov a výsledkov na úrovni firiem a jednotlivcov.