Hlavnými výstupmi práce Prognostického ústavu CSPV sú kvalitné vedecké publikácie, aplikované výstupy v podobe expertných prác pre ústredné orgány štátnej správy SR, Európsku komisiu a významné svetové organizácie, a popularizačné aktivity. O rozsahu aktivít zameraných na prax podrobne informujeme každoročne vo výročných správach (viac kapitoly 7,8 a 9)

Prepojenie vedy a praxe sa premietlo do podpory iniciatívy ProCeSI - Prognostické Centrum pre Spoločenskú Integráciu, čím Prognostický ústav CSPV reaguje  na spoločenskú objednávku a narastajúcu dôležitosť potreby verejných politík v oblasti integrácie. Viac nájdete tu: