Titulka Energie

Na online workshope “Energie v domácnosti”, ktorý bol organizovaný pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sa riešil problém energetickej chudoby aj prostredníctvom prednášky a následnej diskusie s výskumnou pracovníčkou Prognostického ústavu SAV RNDr. Dušanou Dokupilovou, PhD.