PROGNOSTICKÉ PRÁCE - PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR)

Vydavateľ: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.
ISSN: 1338-3590 (elektronická séria)

Elektronický časopis Prognostické práce je recenzovaný vedecký časopis.

Ciele a zameranie elektronického časopisu: Prognostické práce sú originálnym príspevkom do akademickej a politickej diskusie na nasledovné témy:

  • teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
  • sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie
  • koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Dostupnosť a periodicita: elektronický časopis je dostupný online na webstránke a od roku 2017 vychádza dvakrát ročne.

Jazyk publikovaných príspevkov: Redakcia chce zabezpečiť postupný prechod na publikovanie v anglickom a nemeckom jazyku.Časopis je dokumentovaný v EBSCO