Oblka Chudoba
Rok Vydania
2020
Počet strán
54
Obsah

ISBN: 978-80-89524-48-8

Autori:
Dušana Dokupilová, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Daniel Gerbery, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Richard Filčák, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenská akadémia vied publikovalo túto publikáciu v edícii Forecasting Works: Research TO Practice / Výskum PRE prax.
Táto publikácia je založená na výsledkoch výskumu pre Slovenskú klimatickú iniciatívu. Projekt podporený European Climate Foundation.

Recenzenti:
Mgr. Alena ROCHOVSKÁ, PhD.
Ing. Tomáš JECK, PhD.